Susisiekime


Beskolu.lt siūlo DNSB skolų prevencijos ir administravimo paslaugas

Beskolu.lt - teikia daugiabučių namų savininkų bendrijų skolų prevencijos ir administravimo paslaugas: prevencinis spaudas ant mokėjimo lapelių (švelniausia priemonė), raginimų siuntimas registruotu paštu, teisminis skolų išieškojimas.

Bendradarbiaujame su UAB "Skaidri apskaitos sistema", todėl šios įmonės apskaitomoms bendrijoms galime ypač operatyviai stebėti skolininkų būklę ir atlikti skolų administravimo veiksmus mažiausiomis sąnaudomis, pagal Jūsų bendrijai pritaikytus kriterijus (bendrija nustato, kokią skolos sumą pasiekus ir kiek laiko vilkinant skolą atliekami skolų prevencijos ar išieškojimo veiksmai).

Skolų administravimas daugiabučių namų savininkų bendrijoms, kitaip nei stambioms įmonėms, gali būti didelis galvos skausmas, nes DNSB neturi nei teisininkų, nei patirties, kaip išvengti skolininkų ar atgauti skolas iš nemokių savininkų. Beskolu.lt siūlo perimti Jūsų problemas - teikti profesionalias skolų prevencijos ir išieškojimo paslaugas.

Beskolu.lt, veikdamas kaip bendrijos įgaliotas neutralus skolų administratorius, naudingas ir kitu, prevenciniu aspektu: potencialūs skolininkai, matydami, jog skolų administravimu užsiima profesionalas, supranta delsimo pasekmes ir stengiasi atsiskaityti kuo greičiau. Be to, tiesioginis skolininko spaudimas dažnai sugadina asmeninius santykius tarp skolininko ir DNSB valdyboje esančių asmenų. Tuo tarpu skolą administruojanti bendrovė tiesiog dirba savo darbą.


Administratoriaus veiklos kainodara skaidri – pagrįsta atvira kaštų politika. Skaidri, kaštais paremta kainodara sudaro sąlygas teisme įrodyti skolų išieškojimo kaštus perkelti pačiam skolininkui. Administratoriaus paslaugų kainą sudaro medžiagų savikaina ir administratoriaus darbo laiko kaina, kuri yra 35 Lt/val., bet ne daugiau nei ministro patvirtintos advokatų paslaugų normatyvinės sumos.

Priemonės skolų išieškojimui

 • Prevencinio spaudo naudojimas

Prevencinis spaudas - tai priminimas laiku apmokėti sąskaitas ir įspėjimas potencialiam skolininkui, kad laiku neatsiskaičius, bus imamasi teisinių priemonių. Spaudo naudojimas suteikia didesnę tikimybę greičiau atgauti skolą, savalaikę ir disciplinuotą atsiskaitymo kultūrą. Spaudas naudojamas ant mokėjimo nurodymų ir sąskaitų.

 • Ikiteisminis skolos išieškojimas (raginimai)

Tai kliento potencialių skolininkų monitoringas bei raginimų susimokėti skolą siuntimas registruotu paštu, o atsiliepus skolininkui – skolos grąžinimo priežiūra. Ikiteisminiu skolų  išieškojimu siekiama užtikrinti įsiskolinimų grąžinimą ne teismo tvarka, netaikant priverstinio pobūdžio priemonių. Tai pigiausias ir greičiausias būdas kreditoriui atgauti savo lėšas iš skolininko.

 • Teisminis skolų išieškojimas

Tai kraštutinė priverstinė priemonė, kuomet teismo sprendimu priteisiama skola. Siekiant sėkmingo skolos DNSB priteisimo, yra labai svarbu teisinis priskaitytų skolų pagrįstumas. Dar prieš ruošiant dokumentus teismui – renkame buhalterinius įrodymus, rengiame teisinį sumų pagrindimą. Įtraukiame skolininką į skolininkų registrą. Ruošiame dokumentus teismui ir atstovaujame teisme.

Skolų išieškojimo praktika

Ikiteisminis skolos išieškojimas (raginimai)

 • Bendrija sušaukia susirinkimą, susirinkimo sprendimu priima nutarimą, kad raginimų susimokėti pašto išlaidas apmoka pats skolininkas.
 • Su bendrija pasirašoma skolų administravimo sutartis. Joje numatomas minimalus skolos dydis, nuo kurios pradedami siųsti raginimai. Numatoma, po kelių raginimų ar pasiekus tam tikrą skolos dydį, rengiamas teismo įsakymas.
 • Raginimai siunčiami sutartą skaičių kartų.
 • Bendrijai pageidaujant, administratorius perduoda bendrijos buhalterijai nurodymą to savininko raginimo išlaidas įtraukti į to savininko kito mėnesio mokėjimų nurodymus.
 • Atsiradus dialogui su skolininku, skolos administratorius, inicijuoja ir veda derybas dėl įsiskolinimo padengimo ir skolos grąžinimo, fiksuoja skolos padengimą. Vykstant dialogui, informuojama bendrijos valdyba apie situaciją elektroninėmis ryšio priemonėmis.
 • Jeigu nėra pateikiamas joks atsiliepimas, ar sumokamos sumos, svarstoma Teisminio skolų išieškojimo galimybė.

Teisminis skolų išieškojimas

 • Skolininkui pasiekus sutartus įsiskolinimo kriterijus ir gavus Užsakovo rašytinį sutikimą, Vykdytojui suteikiama teisė pradėti teisminį skolos išieškojimą.
 • Administratorius neatsako, jei bendrija tinkamai neinformavo dėl sprendimų dokumentų, jų nepateikė, ar sprendimų nebuvo.
 • Rengiama protokolinių sprendimų analizė, skolų pagrindimas, trūkumų nustatymas. Tikslas – surasti, ar visi sprendimai pagristi.
 • Užsakovas turi pasirašyti teisinės pagalbos sutartį su Vykdytojo pasiūlytu advokatu.
 • Administratorius ruošia dokumentus teismui, surinkdamas juos iš buhalterinės įmonės, rengia sumų pagrindimą, sprendimų suradimą ir t.t., kurie pagrįstų priskaitytas sumas. Dokumentų ruošimas yra įkainojamas pagal administratoriaus tarifus už darbo laiką.
 • Dokumentų rengimas teisimui (ieškinys, pareiškimas dėl teismo įsakymo, pareiškimas dėl vykdomojo rašto, prašymas dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo, prašymas dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio.
 • Jūsų prašymu atstovaujame Jūsų interesus teisme.
 • Teismui išdavus vykdomuosius dokumentus dėl skolos priteisimo, juos pateikiame antstoliui. Dalindamiesi mūsų surinktą informacija apie skolininką, antstoliui padedame vykdyti priverstinį skolos išieškojimą. 

Kontaktai